Rank หรือ อันดับ คืออะไร?

Rank หรืออันดับของการแสดงผลจากการค้นหา คืออันดับของเว็บไซต์ ในการแสดงผลของการค้นหาในแต่ละครั้ง โดยใช้คำค้นหา (คีย์เวิร์ด) เป็นตัวแปร โดยจะได้รับการจัดอันดับตามระบบการประมวลผลการค้นหา หรือ อัลกอริทึ่ม ของ Search Engine นั้นๆ

ผลการค้นหาจะแสดงออกมา โดยเรียงตามลำดับ 10 อันดับ ต่อ 1 หน้าการแสดงผล เป็นค่ามาตรฐานของทาง Search Engine แต่เราสามารถปรับแต่งเพิ่มเติมได้ เพื่อให้แสดงผลในหนึ่งหน้ามากกว่า 10 อันดับ สูงสุดถึง 100 อันดับในหนึ่งหน้า โดยผลการค้นหาในแต่ละอันดับที่แสดงออกมาจะมีรายละเอียดคร่าวๆ ดังนี้

Rank หรือ อันดับ คืออะไร?

– ข้อความที่ Title bar
– ตัวอย่างเนื้อหาในหน้านั้นที่สัมพันธ์กับคีย์เวิร์ด หรือ Meta Description ของหน้านั้น
– URL ของผลการค้นหานั้น
– Cached หน้าที่ถูกเก็บไว้ในระบบ Index Server ของ Search Engine
– Similar หน้าที่คล้ายกัน แสดงหน้าเว็บอื่น ที่คล้ายๆ กับหน้านั้น
– Translate this page แปล URL นั้น

* จะสังเกตุได้ว่า ด้านล่างของรายละเอียดหน้านั้น (Meta Description) บางอันดับก็จะมีลิงค์ บางอันดับก็ไม่มี เรียกว่า Site link

** Search Engine แต่ละแห่ง ไม่ว่าจะเป็น Google, Yahoo, Bing ผลของการค้นหาของ Search Engine แต่ละแห่งจะแสดงแต่ละอันดับออกมาไม่เหมือนกัน (ใช้คีย์เวิร์ดเดียวกัน) ซึ่งแต่ละ Search Engine มีระบบการประมวลผลการค้นหา และการจัดอันดับแสดงผลที่ไม่เหมือนกันเลย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *