เป็น “คนดี” แล้วไม่มีที่อยู่ งั้นขอเป็นคน “เจ้าชู้” จะได้อยู่ได้ทุกที่