“เนื้อคู่ ” น่ะ “หนูมี” แต่ถ้า… “ไม่ดี” หนูก็ “ไม่เอา” คะ...