เมื่อมี จงรู้จักให้ เมื่อได้ จงรู้จักพอ เมื่อขอ จงรู้จักคุณค่า คนเราเกิดมา ถึงเวลาก็ต้องตาย...