ทำดีไปก็ “ไร้ค่า” เพราะผลตอบแทน ที่ได้กลับมา ก็คือ “เจ็บ”