พูดตรงๆ ให้มัน “จบ” ดีกว่าพูด “โกหก” ให้มัน “เจ็บ”