ถึงจะ “ร้องไห้” จน “น้ำตา” ล้นฟ้า คน “หมดใจ” ก็ไม่กลับมา อยู่ดี…...