Tag Archives: วัดสระเกศ

แร้งวัดสระเกศ

แร้งวัดสระเกศ

เมื่อสมัยต้นๆ รัชกาลที่ ๕ ที่วัดสระเกศเป็นแหล่งรวมของแร้งจำนวนมาก สาเหตุที่มันมาอยู่ที่วัดนี้ ก็เนื่องจากสมัยนั้น

Read More »