Tag Archives: ประตูเมืองเก่า

gate-chiangrai-2

กำแพงเมืองเก่า เมืองเชียงราย

กำแพงประตูเมืองเก่า เมืองเชียงราย จ.เชียงราย ไม่ทราบปี พ.ศ.ที่ถ่าย ประตูนี้เป็นประตูที่สร้างขึ้นมาใหม่แทนที่ของเดิม

Read More »