11402818

๓ มิถุนายน ๒๕๐๙ พระเจ้าอยู่หัว ทรงปิดทองหลวงพ่อโสธร

10411162

11224063

11402818

๓ มิถุนายน ๒๕๐๙ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ และพระบรมวงศานุวงศ์ เพื่อบำเพ็ญกุศลที่วัดโสธรวาราราม ทรงปิดทองด้านหลังหลวงพ่อโสธร(ภาพนี้น้อยนักที่เผยแพร่) และทรงมีพระราชดำรัสกับพระราชพุทธรังษี (หลวงปู่เจียม) เจ้าอาวาส เพื่อจะสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ถวายให้หลวงพ่อโสธร

“…การปิดทองหลังพระนั้นเมื่อถึงคราวจำเป็นก็ต้องปิด ที่จริงแล้วคนโดยมากไม่ค่อยชอบปิดทองหลังพระกันนัก เพราะนึกว่าไม่มีใครเห็น แต่ถ้าทุกคนพากันปิดทองข้างหน้า ไม่มีใครปิดทองข้างหลังเลย พระจะเป็นพระที่งามสมบูรณ์ไม่ได้…”

(พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๐๖)

ขอขอบคุณแฟนเพจ วัดโสธรวราราม วรวิหาร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>