ภาพระหว่างการก่อสร้างเทพีเสรีภาพ

ภาพระหว่างการก่อสร้างเทพีเสรีภาพ

ภาพระหว่างการก่อสร้างเทพีเสรีภาพ

ภาพระหว่างการก่อสร้างเทพีเสรีภาพ The Statue of Liberty ของอเมริกา ที่กรุงปารีสเมื่อปี ค.ศ. 1884

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>