ภาพถ่ายครอบครัวของ Osama Bin Laden

ภาพถ่ายครอบครัวของ Osama Bin Laden

ภาพถ่ายครอบครัวของ Osama Bin Laden

ภาพถ่ายครอบครัวของ Osama Bin Laden อดีตผู้ก่อการร้ายระดับโลกสมัยยังเป็นวัยรุ่น (คนที่ 2 จากขวา เสื้อเขียวกางเกงน้ำเงิน)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>