พระเจ้าอยู่หัว ทรงพระสุหร่าย แผ่นอิฐพระสถูป

พระเจ้าอยู่หัว ทรงพระสุหร่าย แผ่นอิฐพระสถูป

พระเจ้าอยู่หัว ทรงพระสุหร่าย แผ่นอิฐพระสถูป

พระเจ้าอยู่หัว ทรงพระสุหร่าย แผ่นอิฐพระสถูป

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระสุหร่ายและเจิมแผ่นอิฐ ที่นำมาจากพระสถูป (เจดีย์พระสถูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช) ที่เมืองหาง รัฐไทยใหญ่ (รัฐฉาน)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>