ผู้หญิงอัฟกานิสถานมีสิทธิเท่าเทียมผู้ชาย

ผู้หญิงอัฟกานิสถานมีสิทธิเท่าเทียมผู้ชาย

ผู้หญิงอัฟกานิสถานมีสิทธิเท่าเทียมผู้ชาย

อัฟกานิสถานในยุคที่ประเทศกำลังจะก้าวเข้าสู่ประชาธิปไตยเต็มรูปแบบ ที่ซึ่งผู้หญิงมีสิทธิเท่าเทียมผู้ชาย แทบจะทุกประการ ก่อนที่รัฐบาล Taliban จะมายึดอำนาจในช่วงกลางยุค 1990

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>