ตักบาตรเทโวในเชียงราย

ตักบาตรเทโวในเชียงราย

ตักบาตรเทโวในเชียงราย

การตักบาตรเทโวเป็นพิธีการทางศาสนาที่ดึงดูดผู้คนในเชียงรายให้หลั่งไหลมารวมกัน โดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่รอบๆ ตัวเมืองเชียงราย เช่น บ้านสันทราย บ้านดู่ หากอยู่ไกลก็ต้องออกเดินทางจากบ้านแต่เช้า อาจจะตี 3 หรือเช้ากว่านั้น เนื่องจากต้องเผื่อเวลาในการเดินทาง เพราะการเดินทางขณะนั้นใช้วิธีการเดินเท้า หรือการปั่นจักรยาน

วันตักบาตรเทโวหมายถึง วันทำบุญตักบาตรในเทศกาลวันออกพรรษา ตามความเชื่อของพุทธศาสนิชน ว่าเป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์หลังจากเทศนาอภิธรรมปิฎกโปรดพุทธมารดา วันตักบาตรเทโวที่เชียงรายในอดีต พระสงฆ์ สามเณร จะถือบาตรเดินเรียงไปตามลำดับ โดยจะเดินเท้าลงจากวัดพระธาตุดอยจอมทองในช่วงเวลาประมาณ 07.00 น. – 08.00 น. ภาพที่ประชาชนได้พบเห็นจึงเปรียบเสมือนเห็นพระสงฆ์เดินลงมาจากสรวงสวรรค์ลงมายังเบื้องล่าง ก่อให้เกิดความประทับใจแก่ผู้เฝ้ารอตักบาตรยิ่งนัก จากนั้นขบวนพระสงฆ์จะเดินผ่านลงมาด้านข้างโรงเรียนเชียงรายวิทยาคม ผ่านเทศบาล เข้าสู่ถนนธนาลัย แต่อย่างไรก็ตามบริเวณเชิงดอยจะมีผู้คนมากที่สุด พุทธศาสนิกชนต่างก็นำข้าว อาหารคาวหวาน มาเรียงรายกันอยู่เป็นแถวตามแนวทางที่รถบุษบกเคลื่อนผ่าน คอยตักบาตร ซึ่งประชาชนชาวเชียงรายจะนิยมมากันเยอะมาก ไม่เฉพาะผู้สูงอายุ แต่จะมีทุกเพศ ทุกวัย แม้กระทั่งวัยหนุ่ม สาว

ภาพบรรยากาศความสุขในการตักบาตรเทโวของชาวจังหวัดเชียงราย

ชาวเชียงรายขณะรอตักบาตร โดยจะให้ความสำคัญกับการแต่งกาย เอื้อเฟื้อภาพโดย คุณสุนี อัศวโกวิทพงศ์

ภาพถ่ายมุมสูงจากจุดที่พระสงฆ์เดินลงบิณฑบาต สังเกตผู้คนที่เฝ้ารอตักบาตรมีเป็นจำนวนมาก พ.ศ.2501 เอื้อเฟื้อภาพโดย ร้านฟองเสรี แม่จัน

ขอขอบคุณ oldchiangrai.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>