007

ชายคนหนึ่งวิ่งหลบการโจมตีโดยรถถังระหว่างการชุมนุมประท้วงที่จัตุรัสเทียนอันเหมินปี 1989

007

ชายคนหนึ่งวิ่งหลบการโจมตีโดยรถถังระหว่างการชุมนุมประท้วงที่จัตุรัสเทียนอันเหมินปี 1989

สังเกตผู้ชายยืนถือถุง ยืนอยู่กลางถนน ตัวเล็กๆ มุมซ้ายกลางของรูป กลายเป็นภาพเคลื่อนไหวในตำนาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>