วิกฤตไฟป่า ไหม้ดอยสุเทพ-ปุย ลมเปลี่ยนทิศพัดเข้าชุมชน ส่งฮ.ขึ้นบินดับไฟ พร้อมทีมภาคพื้นดินกว่า 200 ชีวิต (11...