วันนี้ (5 พ.ค.) เมื่อเวลา น. ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค...