สื่อต่างประเทศรายงานว่า เกิดอุบัติเหตุกับ สายการบิน แอร์ แคนาดา เอ็กซ์เพรส เที่ยวบิน AC 8481...