เกิดแผ่นดินไหวกลางดึก เขย่า อ.วังเหนือ อีกครั้ง ขนาด ความลึกเพียง 1...