พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง ทีมโฆษกกองทัพบก เปิดเผยถึงกรณีที่เฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไป แบบ 212 (ฮ.ท.212) ของศูนย์การบินทหารบก...