จากเหตุการณ์เมื่อวันที่ 23 ต.ค. 63 คณะกรรมาธิการมหาสมุทรไต้หวัน รายงานว่า ได้รับสัญญาณขอความช่วยเหลือจากเรือบรรทุกสินค้า ซึ่งมีลูกเรือไทยรวม...