เส้นทางชีวิตแม่นักสู้ของหญิงสูงวัย อายุ 60 ปี หลังผ่านเหตุการณ์เข็นลูกสาวดาวน์ซินโดรมเข้าเมืองกรุง ได้ 2 เดือน ชีวิตวันนี้ยังมีความสุขที่ศูนย์บ้านพักฯ...