สำนักงานผู้อำนวยการข่าวกรองแห่งชาติ ออกแถลงการณ์ฉบับพิเศษเมื่อวันพฤหัสบดีว่า ตามข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่เผยแพร่ในวงกว้าง พบว่าโควิด-19 ไม่ได้สร้างขึ้นโดยมนุษย์หรือมาจากการตัดต่อพันธุกรรมใดๆ แต่จะยังค้นหาข้อมูลต่อไปว่าการระบาดของไวรัสมาจากการแพร่เชื้อจากสัตว์สู่มนุษย์ หรือเป็นผลจากอุบัติเหตุในห้องแลบในเมืองอู่ฮั่น ศูนย์กลางการระบาดของโควิด-19...