องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น ขอทุกภาคส่วนในสังคมแสดงจุดยืนด้วยการหยุดหนุน 'สรยุทธ' หลังต้นสังกัดยังให้ดำเนินรายการปกติ (2 มี.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า "องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น...