วันที่ 4 มิ.ย. 58 ชาวบ้านได้แห่ไปขอโชคลาภ หมูทอง 1 หัว 2...