(5 ก.ค.) ความคืบหน้าเหตุเครื่องบินกองทัพบก รุ่น U17 แบบ 6 ที่นั่ง...