จากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แพร่ระบาดใน จ.สมุทรสาคร ส่งผลให้ หญิง อายุ...