ชาวสวนยางก็ยังคงเเสดงความไม่พอใจ กรณีมาตรการช่วยเหลือของรัฐบาลที่จะจ่ายเงินอุดหนุนปัจจัยการผลิตให้ไร่ละ 1,000 บาท รายละไม่เกิน 15 ไร่ เช่นเดียวกับข้าว โดยให้เหตุผลว่าเป็นเพราะต้นทุนการผลิตต่างกัน...