น่าชื่นใจแทนคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว แอนนี่ บรู๊ค จริงๆ สำหรับความน่ารัก น่าเอ็นดู และความขยันใฝ่รู้ ของลูกชายคนเก่ง น้องฑีฆายุ...