สถานการณ์น้ำท่วมในหลายจังหวัดน่าห่วง โดยเฉพาะที่จังหวัดสุโขทัย ล่าสุดประกาศเขตภัยพิบัติแล้ว 5 อำเภอ ความแรงของกระแสน้ำในแม่น้ำยม กัดเซาะตลิ่งพัง ทำให้น้ำทะลักท่วมพื้นที่หมู่ 7...