เมื่อวันที่27 ต.ค. 63 ที่ศูนย์อาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน นครราชสีมา (มทร....