สื่อจีน และเกาหลีใต้ รายงานว่า หนุ่ม “ลู่หาน” (Lu Han) แห่งวง...