เมื่อเวลา น.ของวันที่ 5 มิ.ย.2561 ผู้สื่อข่าวได้รับทราบการแจ้งเหตุของ นาง สมาน...