4 นักการเมืองรุ่นใหม่จาก 4 พรรคการเมือง เปรียบได้ดั่ง F4 อดีตศิลปินวัยรุ่นชื่อดังระดับเอเชีย แสดงทรรศนะเกี่ยวกับประชาธิปไตยและกองทัพในเวทีสื่อนานาชาติ วาดอนาคตการเมืองใหม่ของไทยในครรลองประชาธิปไตย...