วันนี้ (4 ม.ค.) เมื่อเวลา น. ที่กระทรวงยุติธรรม นายสมศักดิ์...