คุม 22 ผู้ชุมนุมม็อบ 28 กุมภา สอบที่ ตชด.ภ.1 พบเข้าข่ายผิด...