นายคีรีรัก สมณะบารมี หรือ มิตร มิตรชัย อายุ 21 ปี น้องชายแอน...