จากกรณี ด.ญ.พิสมัย งอกสุก หรือ น้องเขียว อายุ 12 ปี นักเรียนชั้น...