นครราชสีมา เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2564 เวลาประมาณ น.ได้เกิดพายุลูกเห็บถล่ม...