ประกาศฉบับที่ 15 จากกรมอุตุนิยมวิทยา แจ้งเตือน "พายุโซนร้อนปาบึก" คาดว่าจะขึ้นฝั่งอ่าวไทย บริเวณ จ.นครศรีธรรมราช...