Tag archives for พลเอกประยุทธ์

นายกฯ ย้ำรัฐบาลไม่ซ้ำรอยโกง

นายกฯ ย้ำรัฐบาลไม่ซ้ำรอยโกง

"พลเอกประยุทธ์" อำลาเหล่าทหารราบ ภูมิใจรับใช้ชาติจนเกษียณ พร้อมย้ำรัฐบาลทำงานไม่ซ้ำรอยทุจริตคอร์รัปชั่น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ...
ความในใจ พลเอกประยุทธ์ หลังเป็นนายกรัฐมนตรี

ความในใจ พลเอกประยุทธ์ หลังเป็นนายกรัฐมนตรี

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช. ในฐานะนายกรัฐมนตรี คนที่ 29 ได้กล่าวได้กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ. ภายหลังพิธีเข้ารับพระบรมราชโองการ...