ที่โรงแรมแอบบาสเดอร์จอมเทียน จ.ชลบุรี นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า อธิบดีกรมที่ดิน ได้รับคืนโฉนดที่ดินซึ่งเป็นถุงกล้วยแขก จากพระราชธรรมนิเทศ หรือ พระพยอม...