จากกรณีที่มีพยาบาลสาวจากโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง ใน จ.บุรีรัมย์ ได้มีการโพสต์เฟซบุ๊ก เหมารวมว่าจังหวัดบุรีรัมย์มีแต่คนเป็นเอดส์ คุณภาพชีวิตแย่ นอกจากนี้ ยังโพสต์ในเชิงดูเปรียบเทียบการเล่นสงกรานต์ของจังหวัดบุรีรัมย์กับจังหวัดใกล้เคียง ในเชิงดูหมิ่นจังหวัดบุรีรัมย์อีกด้วย...