ศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข แถลงผลตรวจเชื้อโรคเมอร์สจากห้องปฏิบัติการเป็นครั้งที่ 2 ของผู้ป่วยชายชาวตะวันออกกลาง อายุ 70 ปี...