จากกรณี จังหวัดสระบุรีพบผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ 3 ราย ข้อมูลเบื้องต้นคือ เป็นคนที่ไปซื้ออาหารทะเลจากจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อมาขายในร้านบุฟเฟต์อาหารทะเล...