Tag archives for บัวขาว น้ำเพชร

บัวขาว โต้ น้ำเพชร หยุดสร้างกระแส

บัวขาว โต้ น้ำเพชร หยุดสร้างกระแส

บัวขาว บัญชาเมฆ ออกโรง โต้กลับ "น้ำเพชร" สุณัณณิการ์ กฤษณสุวรรณ ว่าหยุดสร้างกระแสข่าวความสัมพันธ์ได้แล้ว รับเป็นแค่คนมาเรียนมวยที่ค่ายเท่านั้น...