เรียกว่าช็อคสุดๆ เมื่อทราบข่าวว่านักแสดงเด็ก “น้องซีดี กฤตไน” หรือ “ตือ ตุ๊กแกรักแป้งมาก” ป่วยเป็นโรคโมยาโมยา ที่พบได้...