เฮี้ยนหนักแล้ว วิญญาณ "นางหลอด" เพื่อนร่วมวงเหล้าตายเพิ่มเป็นศพที่ 3 ในรอบ 2 อาทิตย์...