ทั่วโลกป่วยโควิดแล้ว ล้านคน เสียชีวิต ล้าน - อินเดียพุ่งต่อเนื่องวันเดียว...